Pitanja

Odgovori

1. Kako se računaju poeni?

Svaki novi igrač ima 1000 poena. Svaki put kad ubiješ nekog, dobijaš određeni broj poena u zavisnosti od: a) žrtvinog ranka po poenima, i b) upotrebljenog oružja Kad ubiješ drugog igrača sa više poena nego što sam imaš, dobijaš više poena nego kad ubiješ drugog igrača koji ima manje poena od tebe. Stoga, ubistvo novog ili lošije plasiranog igrača ne donosi onoliko poena koliko ubistvo provplasiranog na ranku. I, ako ubiješ nekog nožem, dobijaš više poena nego kad ubiješ nekog npr. puškom.

Kad te ubiju, gubiš odredjeni broj poena, što opet zavisi od ranka onog ko te je ubio i oružja kojim te je ubio (izgubićeš manje poena kad te puškom ubije prvi na ranku, nego kad te nožem ubije loše plasiran igrač. Zbog svega ovoga, penjanje na ranku je relativno lako, ali je teško ostati na vrhu.

Konkretno, formule za poene su:

Poeni ubice = Poeni ubice + (Poeni žrtve / Poeni Ubice) x Koeficijent oružja x 5

Poeni žrtve = Poeni žrtve – (Poeni žrtve / Poeni Ubice) x Koeficijent oružja x 5

Pored toga, dodeljuju se i dodatni poeni za postizanje zadataka u igri:

Akcije igrača Akcija igrač-igrač Timska akcija Sveukupna akcija Akcija Nagrade igrača Timske nagrade Rank
Ne Da Ne Ne Domination +5 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
Ne Ne Ne Ne Domination (4 kills) +3 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
Ne Ne Ne Ne Double Kill (2 kills) +1 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
Ne Ne Ne Ne God Like (12 kills) +11 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
Da Ne Ne Ne Headshot +1 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
Ne Ne Ne Ne Killing Spree (9 kills) +8 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
Ne Ne Ne Ne Mega Kill (6 kills) +5 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
Ne Ne Ne Ne Monster Kill (10 kills) +9 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
Ne Ne Ne Ne Ownage (7 kills) +6 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
Ne Ne Ne Ne Rampage (5 kills) +4 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
Ne Ne Ne Ne Triple Kill (3 kills) +2 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
Ne Ne Ne Ne Ultra Kill (8 kills) +7 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
Ne Ne Ne Ne Unstoppable (11 kills) +10 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
Ne Ne Da Ne All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Ne Ne Da Ne All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Become the VIP +1 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Ne Ne Da Ne Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Ne Ne Da Ne Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Defuse the Bomb +10 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Ne Da Ne Ne Domination +5 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Domination (4 kills) +3 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Double Kill (2 kills) +1 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Drop the Bomb -2 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne God Like (12 kills) +11 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Headshot +1 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Killing Spree (9 kills) +8 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Mega Kill (6 kills) +5 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Monster Kill (10 kills) +9 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Most Valuable Player +1 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Ownage (7 kills) +6 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Pick up the Bomb +2 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Plant the Bomb +10 Terrorist +2 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Rampage (5 kills) +4 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Rescue a Hostage +5 Counter-Terrorist +1 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Ne Da Ne Ne Revenge +5 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Spawn with the Bomb +2 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 0 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 0 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Ne Ne Da Ne Terrorists assassinated the VIP 0 Terrorist +6 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Ne Ne Da Ne Terrorists bombed the target 0 Terrorist +5 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Touch a Hostage 0 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Triple Kill (3 kills) +2 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Ultra Kill (8 kills) +7 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Unstoppable (11 kills) +10 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Ne Ne Da Ne VIP escaped 0 Counter-Terrorist +10 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se

2. Šta su koeficijenti oružja?

Koeficijent oružja se koristi da se odredi koliko poena ćeš dobiti ili izgubiti kad ubiješ nekog, ili kad drugi igrač ubije tebe. Veći koeficijent znači da se dobija više poena kad se ubije tim oružjem (i više poena se gubi kad budeš ubijen tim oružjem). Koeficijent se kreće od 0.00 do 2.00

Oružje Ime Koeficijent Rank
AK47 AK-47 1,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
AUG AUG 0,80 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
AWP AWP 1,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
BAYONET Bayonet 3,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 1,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 1,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
CZ75A CZ75A 1,30 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
DECOY Decoy Grenade 5,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
DEAGLE Desert Eagle 1,20 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
ELITE Dual Berettas 1,40 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
KNIFE_FALCHION Falchion Knife 1,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
FAMAS FAMAS 1,60 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
INFERNO Flames 1,50 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
FLASHBANG Flashbang Grenade 5,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
KNIFE_FLIP Flip Knife 1,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
G3SG1 G3SG1 0,80 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
GALILAR Galil AR 1,60 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
GLOCK Glock-18 1,40 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
KNIFEGG Gold Knife 1,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
KNIFE_GUT Gut Knife 1,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 1,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
INCGRENADE Incendiary Grenade 5,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
KNIFE_KARAMBIT Karambit 1,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
KNIFE Knife 1,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
M249 M249 1,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,20 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
M4A1 M4A4 1,20 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 1,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
MAC10 MAC-10 1,50 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
MAG7 MAG-7 1,30 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
MOLOTOV Molotov 5,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
MP5SD MP5-SD 1,20 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
MP7 MP7 1,30 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
MP9 MP9 1,40 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
KNIFE_GYPSY_JACKKNIFE Navaja Knife 1,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
NEGEV Negev 1,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
NOVA Nova 1,30 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
HKP2000 P2000 1,40 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
P250 P250 1,50 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
P90 P90 1,20 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
BIZON PP-Bizon 1,30 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
REVOLVER R8 Revolver 1,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
SCAR20 SCAR-20 0,80 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
SG556 SG 553 0,60 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
KNIFE_PUSH Shadow Daggers 1,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
SMOKEGRENADE Smoke Grenade 5,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed
SSG08 SSG 08 1,10 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128tick][!ws/!knife] by Swed

3. Kako da izmenim moj profil i postavim pravo ime, e-mail adresu, moj sajt i ICQ?

Opcije u profilu igrača se mogu configurisati korišćenjem odgovarajućih gameme_set komandi u chat-u dok si na serveru. Da upotrebiš komandu, pritisni taster za chat (“y” po default-u) i unesi komandu.

Format: y(say):/gameme_set opcija tekst

Opcije u upotrebi su:

 • Pravo ime: realname
  Namešta tvoje pravo ime u profilu
  Primer: /gameme_set realname Marko Markovic

 • Email: email
  Namešta tvoj e-mail u profilu.
  Primer: /gameme_set email markomarkovic@hotmail.com

 • Tvoj sajt: homepage
  Namešta da se vidi tvoj sajt u profilu.
  Primer: /gameme_set homepage http://www.markoimasvojsajt.com

 • ICQ: icq
  Namešta da se vidi tvoj ICQ broju profilu.
  Primer: /gameme_set icq 123456789

Napomena: Ovo nisu standardne Half-Life komande, i može se desiti da vam prijavi grešku.

4. Moj rank je ponižavajući. Kako da se ne vidi?

Kucaj u chat (say) /gameme_hideranking dok si na serveru. Ovo uključuje i isključuje tvoje ime na listi igrača.

Napomena: tvoja statistika se i dalje vodi, i može se videti strana sa tvojim detaljima. Za ovo je potrebno pronaći igrača kroz Search opciju.